Tracking the Therapeutic (2015-2019)

Russia

Kulttuurintutkimus-lehden pääkirjoitus luettavissa

Terapeuttisten teknologioiden ympärille rakentuvan uusimman Kulttuurintutkimus-lehden pääkirjoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/pdf/KT_1-2017_1-2_Paakirjoitus.pdf. Sen ovat kirjoittaneet projektissa työskentelevät Suvi Salmenniemi, Harley Bergroth ja Inna Perheentupa sekä Virve Peteri.

‘Darling, you are a true alcoholic! Join us and we will recover…’: Alcoholism and Recovery in the Russian Online AA Community

  Written by Laura Lyytikäinen   My recent study on Alcoholic Anonymous (AA) in Russia is now published in the Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) journal (link to journal homepage). In the article I study Russian online AA community and its members’ conceptions of alcoholism and recovery.  In this…