Tracking the Therapeutic (2015-2019)

Mikä on TRACKTHERA?

TERAPEUTTISEN JÄLJILLÄ: Hyvinvoinnin, politiikan ja eriarvoisuuden etnografiaa

 

Terapeuttiset teknologiat, kuten elämäntaitovalmennus, voimaantumisryhmät, vaihtoehtoiset ja täydentävät hoitomuodot, henkisen hyvinvoinnin palvelut, elämäntaitokirjallisuus ja onnellisuusretriitit ovat yhä keskeisempi osa suomalaisten arkea. Terapeuttiset palvelut ovat myös globaalisti kasvava liiketoiminnan ala ja työllistäjä. Tästä huolimatta terapeuttisten teknologioiden käytöstä, vaikutuksista ja roolista ihmisten arjessa on vielä vähän tutkimustietoa.

 

TRACKTHERA on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, joka tutkii terapeuttisia teknologioita ja jäljittää niiden yhteyksiä hyvinvoinnin, politiikan sekä eriarvoistumisen muotoihin. Terapeuttisilla teknologioilla tarkoitamme tietojärjestelmiä ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä muokata heidän suhdetta itseensä ja ympäröivään yhteiskuntaan.

 

TRACKTHERAN tavoitteena on tuottaa kahdenlaista tietoa:

 

  1. Jäljitämme terapeuttisiin teknologioihin liittyviä hyvinvoinnin ja politiikan muotoja. Selvitämme, kuinka terapeuttiset palvelut voivat sekä tuottaa että mahdollisesti purkaa ja kyseenalaistaa eriarvoisuuksia.
  2. Tutkimme ihmisten elettyjä ja ruumiillistettuja kokemuksia terapeuttisista teknologioista. Tutkimalla sitä, miten ja miksi ihmiset käyttävät terapeuttisia teknologioita, ja kuinka nämä teknologiat muokkaavat heidän arkisia käytäntöjään, pyrimme vastaamaan siihen, miksi terapeuttiset palvelut ovat tänä päivänä niin suosittuja.

 

Projektia johtaa apulaisprofessori Suvi Salmenniemi ja se toteutetaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella: (https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiaalitieteet/Sivut/home.aspx).