Tracking the Therapeutic (2015-2019)

Keitä me olemme?

kuvakollaasi photo KUVAKOLLAASI.jpg

Vasemmalta oikealle: Suvi Salmenniemi (projektin johtaja), Tatiana Tiaynen-Qadir, Laura Lyytikäinen, Harley Bergroth, Inna Perheentupa


 

Suvi Salmenniemi

Suvi Salmenniemi on sosiologian apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut terapeuttisiin teknologioihin, poliittiseen sosiologiaan, kulttuurintutkimukseen, luokan ja eriarvoisuuden tutkimukseen sekä sukupuolentutkimukseen.


 

Tatiana Tiaynen-Qadir

Tatiana Tiaynen-Qadir on tutkijatohtori Turun yliopistossa. Hänellä on taustaa ja asiantuntemusta esimerkiksi transnationaalisesta antropologiasta, perheiden tutkimuksesta sekä sukupuolentutkimuksesta.


 

Laura Lyytikäinen

Laura Lyytikäinen on tutkijatohtori Turun yliopistossa. Hänen erikoisaloihinsa kuuluvat esimerkiksi kulttuurinen antropologia, poliittisen aktivismin tutkimus sekä terveyden tutkimus.


 

Harley Bergroth

Harley Bergroth on tohtoriopiskelija Turun yliopistossa. Hän valmistui valtiotieteiden maisteriksi, pääaineenaan sosiologia, elokuussa 2014. Hän on erikoistunut ruumiinsosiologiaan, kulttuurintutkimukseen sekä tieteen- ja teknologian tutkimukseen.


 

Inna Perheentupa

Inna Perheentupa on sosiologian jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Perheentuvan väitöskirja pureutuu sukupuolen ja seksuaalisuuden politisoitumiseen nyky-Venäjällä. Hän tuottaa aineistonsa pääasiallisesti feministi- ja LGBT-atkivistien keskuudessa Pietarissa ja Moskovassa vuoden 2015 aikana. Perheentuvan tämänhetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat poliittinen sosiologia ja feministinen tutkimus. Perheentupa valmistui maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012. Hänen pro gradu -työnsä on etnografinen tapaustutkimus pietarilaisesta oma-apuryhmästä. Tutkimuksessa perehdytään sukupuolittuneen minuuden muokkaamiseen sosialisismin jälkeisessä kapitalistisessa kontekstissa. Tutkimuksen ohella Perheentupa tekee myös toimittajan töitä.


Johanna Nurmi

Johanna Nurmi on sosiologian yliopisto-opettaja Turun yliopistossa. Hänen taustansa on feministisessä etnografiassa sekä väkivallan- ja kuolemantutkimuksessa. Nurmi väitteli koulusurmien yhteisötason kokemisesta ja seurauksista vuonna 2014.